Skip to content
Energetický management EMA+

Energetický management EMA+

Komplexní nástroj pro sledování  a vyhodnocování  spotřeby všech druhů energií za účelem jejich  efektivního řízení. Součástí tohoto řešení je mobilní aplikace EMA pro pohodlnou práci v terénu.

Co není měřitelné
není řiditelné.

Energetický management EMA + a její klíčové funkce

Přehledy

Faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti. 

Evidence

Budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty. 

Analýzy

Energetický management vždy po ruce a na jednom místě – detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení. 

Odečty

Spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů).

Smlouvy a faktury

Připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur. 

Klimatická data

Správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty. 

Průkazy energetické náročnosti (PEN)

Samostatné úložiště průkazů energetické náročnosti včetně vyhodnocení.

Evidence vozidel a PHM

Možnost evidence dopravních prostředků a možnost zápisu výkazů PHM. Provozní kniha, opakované činnosti, propojení s pojistnými událostmi.

Mobilní aplikace Ema pro energetický management

Energetický management EMA+

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií. 

Energetický management EMA+

Správa měřidel

Správa měřidel objektů a jejich obecných i technických parametrů. Ke každému objektu je možné přidat neomezený počet měřidel. 

Energetický management EMA+

Odečty

Rychle a spolehlivě pomocí sejmutí čárového nebo QR kódu.

Energetický management EMA+

Přehledy

Detailní přehledy spotřeb dle času, místa či druhu energie. 

Energetický management EMA+

Uživatelské účty

Správa jen těch objektů, odběrných míst a měřidel, které daný pracovník potřebuje. 

Energetický management EMA+

Off-line režim

Pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu. 

Energetický management EMA+

Notifikace

Hlášení úkolů, změn, incidentů a dalších důležitých informací. 

Další řešení pro efektivní online správu a řízení nemovitostí

Facility management

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení majetku prostřednictvím efektivního cloudového řešení. Poskytuje data o majetku online, na jednom místě a v reálném čase.

Správa a řízení nájemních vztahů

Jednoduchý nástroj pro efektivní online správu a řízení nájemních vztahů v rámci komerčních i bytových portfolií.

Řízení údržby

Komplexní nástroj pro online údržbu strojů i zařízení a efektivní řízení prací na dálku i odkudkoliv.

Oborové řešení 

Technicko-provozní informační systém

Oborové řešení pro podporu řízení technicko-provozní oblasti v rámci zdravotnických zařízení.

Smart City

Oborové řešení pro podporu řízení chytrých měst oblasti řízení veřejného osvětlení.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
mobil: 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
info@tescosw.cz
www.tescosw.cz