Energetický management EMA+

Energetický management EMA+

Komplexní nástroj pro sledování  a vyhodnocování  spotřeby všech druhů energií za účelem jejich  efektivního řízení. Součástí tohoto řešení je mobilní aplikace EMA pro pohodlnou práci v terénu.

Co není měřitelné
není řiditelné.

Klíčové funkce

Přehledy

Faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti. 

Evidence

Budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty. 

Analýzy

Energetický management vždy po ruce a na jednom místě – detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení. 

Odečty

Spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů).

Smlouvy a faktury

Připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur. 

Klimatická data

Správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty. 

Mobilní aplikace EMA

Energetický management EMA+

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. Elektřina, voda, plyn či teplo, Ema umí pracovat se všemi běžnými typy energií. 

Energetický management EMA+

Správa měřidel

Správa měřidel objektů a jejich obecných i technických parametrů. Ke každému objektu je možné přidat neomezený počet měřidel. 

Energetický management EMA+

Odečty

Rychle a spolehlivě pomocí sejmutí čárového nebo QR kódu.

Energetický management EMA+

Přehledy

Detailní přehledy spotřeb dle času, místa či druhu energie. 

Energetický management EMA+

Uživatelské účty

Správa jen těch objektů, odběrných míst a měřidel, které daný pracovník potřebuje. 

Energetický management EMA+

Off-line režim

Pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu. 

Energetický management EMA+

Notifikace

Hlášení úkolů, změn, incidentů a dalších důležitých informací. 

Další řešení 

Energetický management EMA+

Facility management

Evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií, ukazatelé energetické náročnosti EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd. 

lam_hex

Nájemní vztahy

Evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování atd. 

Energetický management EMA+

Řízení údržby

Evidence zařízení a technických míst, helpdesk, detailní pohled na náklady a vývoj hodnot KPI, meziroční hodnocení, plánovaná, prediktivní i operativní údržba, online komunikace.

Energetický management EMA+

Technicko-provozní oblast zdravotnických zařízení

Pasport a hierarchie ploch a vybavení, správa technické evidence zdravotnických prostředků, detailní pohledy na provozní náklady, evidence termínů, přehled všech dokumentů atd.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw@tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587 333 405
info(zavinac)tescosw.cz
www.tescosw.cz

hero

Energetický management EMA+

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení.

Co není měřitelné
není řiditelné.

Klíčové funkce

Energetický management EMA+

Přehledy

Faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti. 

Energetický management EMA+

Evidence

Budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty. 

Energetický management EMA+

Analýzy

Detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, EnPI. 

Energetický management EMA+

Odečty

Spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů).

Energetický management EMA+

Smlouvy a faktury

Připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur. 

Energetický management EMA+

Klimatická data

Správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty. 

Mobilní aplikace

Slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům.

Energetický management EMA+

Správa měřidel

Správa měřidel objektů a jejich obecných i technických parametrů. Ke každému objektu je možné přidat neomezený počet měřidel. 

Energetický management EMA+

Odečty

Rychle a spolehlivě pomocí sejmutí čárového nebo QR kódu.

Energetický management EMA+

Přehledy

Detailní přehledy spotřeb dle času, místa či druhu energie. 

Energetický management EMA+

Uživatelské účty

Správa jen těch objektů, odběrných míst a měřidel, které daný pracovník potřebuje. 

Energetický management EMA+

Off-line režim

Pohodlné používání aplikace i v místech bez signálu. 

Energetický management EMA+

Notifikace

Hlášení úkolů, změn, incidentů a dalších důležitých informací. 

Další řešení

Facility management

Evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií, ukazatelé energetické náročnosti EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd. 

Nájemní vztahy

Evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování atd. 

Řízení údržby

Evidence zařízení a technických míst, helpdesk, detailní pohled na náklady a vývoj hodnot KPI, meziroční hodnocení, plánovaná, prediktivní i operativní údržba, online komunikace.

Technicko-provozní oblast zdravotnických zařízení

Pasport a hierarchie ploch a vybavení, správa technické evidence zdravotnických prostředků, detailní pohledy na provozní náklady, evidence termínů, přehled všech dokumentů atd.

Obchodní kontakt

Ing. Michal Tesařík, MBA
+420 724 444 451
tescosw(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587 333 405
info(zavinac)tescosw.cz
www.tescosw.cz

Odkazy