emaplus

emaplus
emaplus

Energetický management EMA+

Co není měřitelné,

není řiditelné

emaplus

Energetický management EMA+

Co není měřitelné,

není řiditelné

Komplexní nástroj pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení

PŘEHLEDY

faktury, měsíční a roční spotřeby všech druhů energií, odečty z měřidel, ukazatelé energetické náročnosti

EVIDENCE OBJEKTŮ

Budovy, zařízení odběrná a poměrová místa, měřidla a jejich opakované činnosti, provozní knihy a dokumenty

ODEČTY

spotřeby a náklady za všechny druhy energií (EnPI, fakturované i vlastní odečty, energie u nájmů)

SMLOUVY A FAKTURY

připojení odběrných míst ke smlouvě, seznam dodavatelů, detailní přehledy faktur

ANALÝZY

detailní pohled na spotřeby energií a vývoj hodnot EnPI, referenční i cílové hodnoty, meziroční hodnocení, EnPI

KLIMATICKÁ DATA

správa klimatických oblastí a naměřených teplot, připojené budovy, topné dny a průměrné denní teploty 

Energetický portál

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat o spotřebě a nákladech za energie ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí

Evidence smluv a faktur

a jejich rozúčtování dle různých kritérií,
hromadné importy

Dálkový sběr dat

z měřidel, jejich přenos a následné 
zpracování a vyhodnocování

EnPI

výpočty ukazatelů energetické náročnosti z fakturací i vlastních odečtů

[soliloquy id=”147″]

Zápis vlastních měření

na fakturačních a podružných měřidlech
a jejich automatické oceňování

Notifikace

upozorňování na překročení maxim,
velikosti EnPI, událostí a incidentů

Jednoduché ovládání

pomocí dlaždic, interaktivních grafů
a hodnot na úvodní obrazovce

[soliloquy id=”147″]

Evidence smluv a faktur

a jejich rozúčtování dle různých kritérií,
hromadné importy

Dálkový sběr dat

z měřidel, jejich přenos a následné 
zpracování a vyhodnocování

EnPI

výpočty ukazatelů energetické náročnosti z fakturací i vlastních odečtů

Zápis vlastních měření

na fakturačních a podružných měřidlech
a jejich automatické oceňování

Notifikace

upozorňování na překročení maxim,
velikosti EnPI, událostí a incidentů

Jednoduché ovládání

pomocí dlaždic, interaktivních grafů
a hodnot na úvodní obrazovce

Mobilní aplikace

slouží k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům

Správa měřidel

objektů a jejich obecných 
i technických parametrů

Odečty

rychle a spolehlivě pomocí sejmutí
čárového nebo QR kódu

Přehledy

spotřeb dle času, místa 
či druhu energie

[soliloquy id=”191″]

Uživatelské účty

pro správu jen těch objektů, 
které daný pracovník potřebuje

Offline režim

pro pohodlné používání aplikace 
i v místech bez signálu

Notifikace

hlášení úkolů, změn, incidentů
a dalších důležitých informací

EMA+

EMA+ je komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. 

Kromě energetického managementu nabízí v rámci jednoho systému
tato další řešení:

NÁJEMNÍ VZTAHY

evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty,
poskytované služby,
předpisy nájmů,
příprava vyúčtování, atd. 

FACILITY MANAGEMENT

pasport ploch a zařízení, výkresová dokumentace a mapy, opakované činnosti, kalendář, intuitivní helpdesk pro zadavatele a dispečink požadavků pro řešitele, dokumentace, atd..

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz